Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào năm 2016

1. Chứng từ, hóa đơn:
Hóa đơn GTGT hợp pháp, hợp lệ.
2. Hóa đơn có giá trị trên 20 triệu đồng:
Phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng (tức phải chuyển khoản bên mua sang bên bán qua tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với CQT)
- Đối với dịc vụ, hàng hóa mua trả chậm, trả góp có trị giá trên 20 triệu đồng, doanh nghiệp căn cứ vào hợp đòng, hóa đơn GTGT và chứng từ thanh toán qua ngân hàng để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào, ghi rõ thời hạn thanh toán vào phần ghi chú trên bảng kê mua vào.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét